Företagsdoktorand inom forskarskolan Future-Proof Cities

Gävleborgs län, Gävle
Gästrike Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen till drygt 150 000 invånare inom Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och...
Gästrike Vatten AB