Tekniska förvaltningen ansvarar för att planera, bygga och förvalta kommunens gator, vägar, trafik, parker, naturvård, skogar, renhållning, avfallsanläggningar, försörjning med vatten och avlopp samt sjöreglering och vattenkraftverk. Kommunens invånarantal växer stadigt vilket medför att vi ställs inför nya utmaningar vilket ger en intressant arbetsplats i en god och utvecklande miljö. Vatten- och avloppsanläggningarna och dess processer utvecklas hela tiden med moderniseringar och kompletteringar. På VA-avdelningen arbetar 52 personer med drift av bla sex vattenverk och tolv avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer inom Växjö kommun.

Planeringsingenjör ledningsnät vatten och avlopp till Växjö

LIKNANDE JOBB

Projektledare vatten...


Mer info
& Ansökan
Kronoborgs län, Växjö

Utredare inom VA,...


Mer info
& Ansökan
Värmlands län, Arvika

Kommunansvarig inom...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Österåker

VA-utvecklare till...


Mer info
& Ansökan
Gotlands län, Visby