Syvab (Sydvästra Stockholmsregionens va-verks AB – SYVAB) driver den moderna och högteknologiska avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket som är vackert belägen i Grödinge, södra Botkyrka. Verkets uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med ca 335 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkar vi biogas och biomull.

Produktions- och underhållssamordnare till Syvab

LIKNANDE JOBB

Medarbetare...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Eslöv

Drifttekniker...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Eslöv

Medarbetare...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Eslöv

Medarbetare...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Drifttekniker...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund