Planeringsingenjör ledningsnät vatten och avlopp till Växjö

Kronoborgs län, Växjö | 1 vecka kvar!
Tekniska förvaltningen ansvarar för att planera, bygga och förvalta kommunens gator, vägar, trafik, parker, naturvård, skogar, renhållning, avfallsanläggningar, försörjning med vatten och avlopp samt...
Växjö kommun

Projektledare vatten och avlopp till Växjö

Kronoborgs län, Växjö | 1 vecka kvar!
Tekniska förvaltningen ansvarar för att planera, bygga och förvalta kommunens gator, vägar, trafik, parker, naturvård, skogar, renhållning, avfallsanläggningar, försörjning med vatten och avlopp samt...
Växjö kommun

VA-utvecklare till Gotland

Gotlands län, Visby | 1 vecka kvar!
Region Gotland har antagit en VA-plan 2018-2030 som är en hållbar och långsiktig planering av det kommande utvecklingsarbetet av vår VA-försörjning. I vårt VA-hus har vi både lång och gedigen...
Region Gotland

Utredare inom VA, renhållning och miljö till Arvika

Värmlands län, Arvika | 11 timmar kvar!
Teknik i Väst är ett resursbolag som ägs av Arvika och Eda kommuner. Bolaget ansvarar för vatten och avlopp, renhållning och gatudrift i båda kommunerna samt elnät, fjärrvärme, fiber, sol- och...
Teknik i Väst AB

Kommunansvarig inom samhällsplanering & VA

Stockholms län, Österåker | 1 vecka kvar!
På Roslagsvatten har vi händelserika år framför oss med fokus på att styra om vår verksamhet för att säkerställa att kommuninvånarna får den bästa vatten-och avfallsservicen och i...
Roslagsvatten