ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

MittSverige Vatten & Avfall

MittSverige Vatten & Avfall

VA

Vi är ett kommunalt bolag som finns i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten i alla våra ägarkommuner. I Sundsvalls kommun tar vi även hand om hushållsavfallet.


Läs mer

Sydvatten AB

Sydvatten AB

VA

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.


Läs mer

Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping

VA

Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar inom elnät och elhandel, avfall, biogas, energilösningar, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla, bredband och belysning.