ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Sydvatten AB

Sydvatten AB

VA

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.