ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Östersunds kommun

Östersunds kommun

VA

Östersund är den lilla storstaden med hög livskvalitet. Den fjällnära staden är det perfekta alternativet för dig som vill kombinera ett aktivt friluftsliv med ett utvecklande arbetsliv. Östersund har drygt 60 000 invånare och kommunen är med sina cirka 6 000 medarbetare länets största arbetsgivare. Utveckling av kommunen pågår i ett högt tempo med många stora och små stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar, bostäder, service, kommunikationer, anläggningar och offentliga ytor planeras. En...


Läs mer

MittSverige Vatten & Avfall

MittSverige Vatten & Avfall

VA

Vi är ett kommunalt bolag som finns i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner. Vi producerar dricksvatten och renar avloppsvatten i alla våra ägarkommuner. I Sundsvalls kommun tar vi även hand om hushållsavfallet.


Läs mer

Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping

VA

Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar inom elnät och elhandel, avfall, biogas, energilösningar, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla, bredband och belysning.


Läs mer

Sydvatten AB

Sydvatten AB

VA

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.